تمام پیام های پیام رسان

بدون هشتگ
#تقویم دهم آذر ۹۹
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/10
کد خبر: 9.81
بدون هشتگ
#ترای.اتلون #مجمع.جهانی
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/10
کد خبر: 9.82
بدون هشتگ
#شهادت #یادبود
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.71
بدون هشتگ
#پویش.ورزش.در.خانه #علیرضا.یاوری شناگر اصفهانی تیم ملی شنا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.73
مدرسی_شنا_فراخوان
در خصوص مدرسی شنا وظیفه هیات استان صرفا ارائه معرفی نامه می‌باشد؛ ارسال مدارک با خود متقاضی است.
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.75
مدرسی_شنا_فراخوان
طفا به افرادی که عضو کانال هیات شنای استان نیستند و دارای شرایط آیین نامه فدراسیون درخصوص مدرسی شنا هستند، اطلاع رسانی فرمایید.
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.77
بدون هشتگ
فروش فوق العاده ماسک سه لایه پرسی ویژه مربیان شنا و منجیان غریق
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.79
بدون هشتگ
پویش.ورزش.در.خانه #مهرشاد.افقری شناگر اصفهانی تیم ملی شنا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.72
بدون هشتگ
ورزش_در_خانه #در_خانه_بمانیم
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.74
آمار
عضای کانال ۴۰۰۲ نفر قفل کانال تا ۴۰۱۰ نفر غیر فعال شد
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.76
فرهنگی
#ترور #حاج_قاسم #حاج_محسن #سربازان_ولایت #شهادت
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.78
رسانه
#شهید یاران چه غریبانه؛ رفتند از این خانه..
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.80
بدون هشتگ
#تقویم نهم آذر ۹۹
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/09
کد خبر: 9.70
تسلیت
مربی محترم شنا خانم اسماانصاریپور درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض می نماییم #کرونا....
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/08
کد خبر: 9.65
مدرسی_شنا_فراخوان
افرادی که ثبت اولیه انجام داده‌اند و در حال بررسی است؛ بررسی فقط جهت صدور معرفی نامه است و شرط ورود به دوره فقط با تایید فدراسیون شنا می‌باشد.
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/08
کد خبر: 9.67
آموزش
آخرین مهلت ثبت نام تئوری درجه ۳ تا ۱۵ آذر ماه @swimmmm7
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/08
کد خبر: 6.69
بدون هشتگ
#تقویم هشتم آذر ۹۹
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/08
کد خبر: 9.64
بدون هشتگ
#شهادت #شهید.حاج.قاسم.سلیمانی #شهید.دانشمند.محسن.فخری.زاده
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/08
کد خبر: 9.66
رسانه
۸ آذر ۱۳۷۶ بازی خاطره انگیز #ایران_استرالیا ملبورن، ۲۳ سال پیش پیروزی ملی
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/08
کد خبر: 9.68
بدون هشتگ
#تقویم هفتم آذر ۹۹
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.47
بدون هشتگ
#ترای.اتلون
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.49
بدون هشتگ
#ترای.اتلون
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.51
بدون هشتگ
#ترای.اتلون
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.53
مدرسی_شنا_فراخوان
افرادی که ثبت اولیه انجام داده‌اند و در حال بررسی است؛ بررسی فقط جهت صدور معرفی نامه است و شرط ورود به دوره فقط با تایید فدراسیون شنا می‌باشد.
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.55
رسانه
سال آینده می‌توانید برنامه‌های اندروید را بر روی ویندوز ۱۰ اجرا کنید..
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.57
فرهنگی
#شهادت #انا.لله‌.و.انا.الیه.راجعون دانشمند هسته‌ای و موشکی کشورمان
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.59
بدون هشتگ
#شهادت
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.61
بدون هشتگ
#شهادت #شهید.دانشمند.محسن.فخری.زاده
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.63
بدون هشتگ
#۱.۲۰
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.48
بدون هشتگ
#ترای.اتلون
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.50
بدون هشتگ
#ترای.اتلون
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.52
فرهنگی
ترامپ در کنفرانس خبری امروز: "دنیا دارد ما را تماشا می‌کند و کل دنیا به پروسه انتخاباتی ما می‌خندد."
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.54
رسانه
فعالیت‌های هیات‌های ورزشی تعطیل می‌باشد،
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.56
تسلیت
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.58
فرهنگی
#شهادت.دانشمند.هسته‌ای.و.موشکی
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.60
بدون هشتگ
#شهادت
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/07
کد خبر: 9.62
بدون هشتگ
#تقویم ششم آذر ۹۹
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/06
کد خبر: 9.43
بدون هشتگ
#مدرسی.شنا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/06
کد خبر: 9.45
فرهنگی
سالروز وفات حضرت معصومه(س) تسلیت باد
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/06
کد خبر: 9.44
بدون هشتگ
#حسینیه.شنای.مقاومت.اصفهان دعای کمیل و زیارت عاشورا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/06
کد خبر: 9.46
اداره کل
جلسه اداره کل با روسای هیات‌هایی که شانس ورودی المپیک دارند. در شنای استان اصفهان سه شناگر ۱ . علیرضا یاوری ۲ . مهرشاد افقری ۳ . متین سهران هم اکنون در پایگاه ملی زیرنظر گامر دیلانچیان در حال تمرین می‌باشند که امیدواریم اصفهان در المپیک ۲۰۲۱ نماینده دا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.35
بدون هشتگ
#مدرسی.شنا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.37
بدون هشتگ
#مدرسی.شنا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.39
بدون هشتگ
#مدرسی
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.41
بدون هشتگ
#تقویم پنجم آذر ۹۹
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.34
بدون هشتگ
#بخشنامه‌.جدید.فدراسیون
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.36
بدون هشتگ
#مدرسی.شنا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.38
بدون هشتگ
#مدرسی.شنا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.40
بدون هشتگ
#مدرسی.شنا
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/05
کد خبر: 9.42
بدون هشتگ
#تقویم چهارم آذر ۹۹
نام کانال: شناشیرجه واترپلو ،تری اتلون اصفهان
تاریخ انتشار پیام: 1399/09/04
کد خبر: 9.25

صفحه‌ها